Nicolaïkerk Appingedam

De Nicolaïkerk of Nicolaaskerk in de Nederlandse gemeente Appingedam is een romanogotische hallenkerk, de grootste kerk in de Groninger Ommelanden en als Rijksmonument behorend tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten.

Bezichtiging

In verband met de restauratie van het Hinsz-orgel is het is nog niet bekend wanneer de kerk weer open is voor bezichting in 2017

Es ist noch nicht bekannt, wann die Kirche wieder zu besuchen ist, aufgrund der Restaurierung der Hinzs-Orgel in 2017

It is not yet known when the church is open again for visits is due to the restoration of the Hinzs-organ in 2017

Il ne sait pas encore quand l'église est de visiter à nouveau, en raison de la restauration de l'orgue Hinsz dans 2017

De kerk is vanaf ?? weer te bezichtigen                                                                                                  (Voor groepen is een bezoek aan de kerk mogelijk, zie "Bezoek")

Die Kirche ist ab ??  wieder zu besichtigen                                                                                 (Für Gruppen ist es möglich die Kirche zu besuchen, sehe "Bezoek")

The church is open for visits again after ???                                                                               (For groups is it possible to visit the church, see "Bezoek")

L'église est ouverte aux visiteurs à partir de  ??? à nouveau                                                        (Pour les groupes, il est possible de visiter l'église, voir "Bezoek")

Stichting Nicolaïkerk Appingedam

Steun de Stichting Nicolaïkerk Appingedam en word bijvoorbeeld donateur!