Verhuur

Op deze pagina leest u over de mogelijkheden die de Nicolaïkerk en de Franse School hebben voor verhuur. De verhuur betreft alleen de combinatie van de kerk met zalen Franse School, voor ontmoeting en ontspanning.
De gebouwen kunnen worden gehuurd voor onder meer sociaal-culture, educatieve en zakelijke activiteiten.
Onder aan deze pagina is een fotocollage van kerk en zalen. 

Nicolaïkerk Appingedam

De ruimte en de sfeervolle ambiance van de Nicolaïkerk leent zich bij uitstek voor concerten, tentoonstellingen, lezingen, presentaties , ontvangsten en recepties. De Nicolaïkerk heeft een capaciteit van maximaal 720 personen (dit is inclusief bijv. koor en orkest)

 

Faciliteiten Nicolaïkerk

 • Podium

 • Hoogwaardige geluidsinstallatie

 • Beamer

 • Monumentaal orgel, in 1744 gebouwd door de befaamde Albertus Antoni Hinsz

 • Koororgel

 • Vleugel

 • Buffet

 • Mogelijkheid voor het verzorgen van volledige catering

Informatie verhuur Nicolaïkerk

Wijkstraat 32

9901 AJ Appingedam

 

 

 

 Het op de folder vermelde emailadres "info@nicolaikerk-appingedam.nl"
 stuurt automatisch uw mail door naar bovenstaand emailadres.

 telefoon: 0596 - 623313 (mw. Kolk-Scheltens) - uitsluitend verhuur kerk, voor zalen zie Franse School

 - Tarievenlijst klik hier             

 Voor de activiteiten in de kerk en het zalencentrum is een noodplan ontwikkeld  NOODPLAN

Agenda Nicolaïkerk

 Op de agendapagina van deze website kunt u, voor wat betreft de 

 Nicolaïkerk zien welke activiteiten en reserveringen er zijn.
 Reservering altijd in overleg met de coördinator, de agenda op de website is voor reserveringen een leidraad

 

DE FRANSE SCHOOL

Na de volledige renovatie in 2010 (alleen de buitenmuren zijn blijven staan) van het verenigingsgebouw van de Protestantse Gemeente
is er een multifunctioneel gebouw ontstaan dat inzetbaar is voor diverse gebruikersgroepen. Het gebouw is geschikt voor groepen van 20 -120 personen.
De locatie is uitmate geschikt voor cursussen, vergaderingen, lezingen, en zakelijke meetings.

Faciliteiten Franse School

 • Internet

 • Beamer

 • Hoogwaardige geluidsinstallatie

 • Buffet

 • Mogelijkheid voor het verzorgen van volledige catering

Tarieven verhuur Franse School  

- Tarievenlijst klik hier

 - Voor de activiteiten in de kerk en het zalencentrum is een noodplan ontwikkeld   NOODPLAN 

Informatie verhuur Franse School
Wijkstraat 30
9901 AJ Appingedam

In verband met organisatorische wijzigingen heeft het College van Kerkrentmeesters besloten de aparte verhuur van de Franse School per 01 januari 2021 voorlopig te stoppen.
Daarbij is ook besloten om het gebruik van de Franse School, in ieder geval voorlopig,  te beperken voor kerkelijk gerelateerd gebruik en de combinatie verhuur Nicolaïkerk en Franse School.
De inzet en beschikbaarheid van vrijwilligers is daarbij bepalend.

LET OP:
Het betreft de separate verhuur van de Franse School voor activiteiten en NIET de combinatie met de verhuur van de Nicolaïkerk.

We zullen t.z.t. op deze pagina aangeven wat de eventuele mogelijkheden worden voor de verhuur van de Franse School.
Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om afspraken te maken voor het verhuren van de Franse School per 01 januari 2021

Beheer van de Franse School, telefoon: 0596 - 629911 - uitsluitend voor gebruik zalen in de Franse School in combinatie met verhuur kerk - zie Nicolaïkerk hierboven