Agenda

Activiteiten  2017

In deze agenda staan geen reguliere en bijzondere kerkdiensten gepland. Reguliere diensten staan vermeld op de websie van de PG-Appingedam www.pg-appingedam.nl 

Voor plannen van activiteiten en verhuur zie www.nicolaikerk-appingedam.nl/verhuur/

Iedere zondag

 09.30

Eredienst van Protestantse Gemeente Appingedam

    Avonddienst, zie kerkdiensten op www.pg-appingedam.nl
2017    
 24 dec 

 19.00

 21.00

 Kinderkerstfeest

Kerstnachtdiensten in Nicolaïkerk en Gerefromeerde kerk Dijkstraat

 2018    
 27 jan  09.00

Fivelstadtocht Appingedam 

Wandelroutes door het gebied Fivelingo voor de afstanden 5-15-25 en 40 kilometer leiden langs bijzondere en historische punten met als start en finish Appingedam

De start- en finishplaats is Paviljoen Overdiep aan de Stadshaven 2 in Appingedam. 
De starttijden zijn vanaf 09:00 uur(25km)- vanaf 10:00 uur (15km) en vanaf 11:00 uur (5km). 
Na 12:00 uur wordt er niet meer gestart.

www.fivelstadtocht.nl

 

 04 feb  15.00

 Concert Gevorg Hakobyan (baritone) 

11 mrt  14.30

 Stichting Nicolaïkerk - Lezing Herman Pleij

 17 mrt  19.30

 Matth. Passion, Toonkunstkoor Bekker met NNO

 23 mrt  19.00

 CNV – vakmensen

  7 apr

 10.00 
 17.00

20.00

 Toonkunstkoor Delfzijl
 Scratch-uitvoering ‘Die Schöpfung’

 Uitvoering 

 22 apr

15.30

 Dubbelconcert Adolph Rots en Vincent Hensen

  beide orgels + Hinsz-orgel (quatre mains)

  4 mei    

 Concert Bach academie o.l. Tijmen Jan Bronda

 10 mei –
 21 mei
 

 Feest van de Geest

 25 mei -
 27 mei
 

 ‘Terug naar het begin’

 26 mei  19.30

 Toonkunstkoor Bekker  ‘Die Schöpfung’ 

 7 jul  11.30

 Halfuurtje Hinsz door Vincent Hensen

 14 jul  11.30 

 Marktconcert door Dirk Molenaar, Eenrum (1/2 uur)

 21 jul  11.30

 Halfuurtje Hinsz door Vincent Hensen

 28 jul  11.30

 Marktconcert door Henk de Vries, Zuidbroek (1/2 uur)

 4 aug  11.30 

 Halfuurtje Hinsz door Vincent Hensen

 11 aug  11.30

 Marktconcert door Pieter Pilon, Groningen

 18 aug  11.30

 Halfuurtje Hinsz door Vincent Hensen   

 25 aug  11.30

   ‘Bie Daip’ festival

 1 sep  11.30

 Marktconcert door Adolph Rots

 24 nov  20.00

 Concert TKK Delfzijl

 22 dec  19.30

 Kerstconcert Voices

  

  

2017    
     
 04 mrt 10.00-16.00

 500 jaar Protestantisme

 

U bent van harte welkom

 - toegang vrij - lunch € 5,-

  Organisatie: Protestantse Kerk Nederland  

10:00 Inloop met koffie

10:30 Opening en estafette overdracht

10:45 Lezing 'Onvoltooide bevrijdingsgeschiedenis' prof. dr. Heleen Zorgdrager (PTHU). 
Aansluitend reacties uit de zaal

11:30 Pauze

11:50 Interviews:

  • Mevr.Svetlana Hakobjan – Vluchteling uit Armenië
  • Mevr. Grondsma-Wiersma - actief binnen de kerk en Passage afdeling Marum
  • Mevr. ds. Karin v.d.Broeke – preses generale synode Protestantse Kerk in Nederland
  • Mevr. de Groot - bijbellezen in eigen taal
  • Mevr. Agnes Mulder - CDA – lid van de Tweede Kamer

Reacties uit de zaal

12:45 Lunch

13:45 Workshops:

  • Heleen Zorgdrager, doorpraten over haar lezing 'Onvoltooide Bevrijdingsgeschiedenis
  • Miriam Geerts, workshop te geven rondom bewonderde vrouwen op geloofsgebied.
  • Ulrike Neumann, sacrale dans
  • Vincent Hensen, workshop zingen van liederen uit de Reformatie
  • Almatine Leene , gesprek rond Vrouwen uit de Bijbel en de Vrouwenbijbel

14:45 Korte pauze

15:00 Vesper met 'Huizinger Hervormingscantate', muziek: Kees Steketee, tekst: Barbara de Beaufort

16:00 Sluiting

 05 mrt   14.30

 Lezing St. Nicolaïkerk: Charles Groenhuijsen

 18 mrt  20.00 

 Markus Passie (Luthers Bach Ensemble)

 01 apr  20.00

 Concert ToonKunstKoor Delfzijl o.l.v.Vincent Hensen zingt in de Nicolaikerk in Appingedam

 "Die Sieben Worte des Erlösers" 
 van Joseph Haydn.

 de solisten zijn;
 Liesbeth Vanderhallen,  sopraan. Hanneke Tichelaar,         alt.
 Maurice Rommers,          tenor. Ben Brunt, bas.
 Orkest;   Suonare d’Amatori.

Naast dit prachtig werk van J. Haydn in de Passietijd,
zingt het koor van W.A.Mozart, het Ave Verum en De Profundis KV 93.

06 mei  18.00  Uitzwaai-avond Alpe d’Huzes
 07 mei  15.00 

Concert Luthers Bach Ensemble  Requiem Mozart

Requiem - Wolfgang Amadeus Mozart op klassiek instrumentarium

programma: 
Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem in d-moll (KV 626) 
Jan Dismas Zelenka, Miserere in C minor ZWV57

uitvoerenden:
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Solisten:       Else Linde Buitenhuis (sopraan), Hanneke Tichelaar (alt),  
                    William Knight (tenor), Jonathon Adams (bas)

Entree:  €25,00;     studenten €15,00;  vrienden van LBE  €20,00.

 

13 mei  19.30

HET THEATER KOMT!  een bewerking van de musical: Maria, de kracht van de liefde 

 Uitverkocht

zie de voorbereidingen https://youtu.be/s045tgm219I

 

 14.30
 19.30

 

HET THEATER KOMT!  een bewerking van de musical: Maria, de kracht van de liefde 

zie de voorbereidingen https://youtu.be/s045tgm219I

Entrée: € 8,00 (incl. koffie/thee)

Voorverkoop: Cigo Overdiep 4 Appingedam, Franse School, na de diensten
per mail: hettheaterkomt@gmail.com telefonisch: 0596 623813

 19 mei  20.00  Terug naar het begin
 20 mei  10.00  Terug naar het begin

 

 21 mei  15.00

 Toonkunstkoor Bekker met Gruno’s Postharmonie

• Othello, Alfred Reed
• Messe Solennelle en l’honneur de Sainte-Cécile, Charles GounodDirigenten: Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen en Peter Kleine Schaars

Solisten bij Ceciliamis van Gounod: 
•Claudia Patacca, sopraan 
•Jeroen de Vaal, tenor 
•Jan Willem Baljet, bariton Kaartverkoop

Entree: € 17,50 Jongeren t/m 25 jaar: € 10,00 Vrienden van GPH of Bekker: € 15,00 (max. 2 kaarten) 
Kaarten voor 21 mei: Reserveer via www.toonkunstkoorbekker.nl 

13-29 jun    Tentoonstelling orgels (Orgelausstellung)
 17 jun   19.30

 Benefietconcert voor hulp aan Armenië (toegang gratis,collecte na afloop)

 Gevorg Aperánts (tenor)
 Ties Molenhuis  (piano)

 04 aug  11.00  Boekenmarkt                                              (tot begin van de avond)
 24 aug  19.30  Informeel afscheid van fam. Lafeber
 26 aug  17.00  Bie Daip Festival "Captains dinner"
 26 aug  19.30  Bie Daip Festival concert
 27 aug  09.30  Afscheidsdienst ds. Lafeber
 09 sep  11.00  Opemn monumentendag
 10 sep  09.30  Ingebruikname Hinszorgel na grote restauratie en uitbreiding van het orgel
 17 sep  13.30  Half uurtje Hinsz  -   Vincent Hensen
 17 sep  15.30  Orgenconcert  - Vincent Hensen
 17 sep  19.00  Taizé-dienst
 24 sep  09.30  STARTZONDAG PG Appingedam
30 sept  18.45  Zingend naar de zondag
 06 okt   19.00

 Vrijwillig(st)ers-avond   PGA

 08 okt  15.00

Hildegard von Bingen, een schitterend mysterie.

Concert Voices of Clarity door het Projectkoor Noord-Nederland. 

Middeleeuwse mystieke liederen van von Bingen 

 14 okt

 09.00

 Orgelconcourse Hinsz-orgel 

 organisatie: Stichting Groningen Orgelland

 21okt

 11.00 -
 17.00

 Culturele Informatiemarkt (museum)

 26 okt  19.00   Lezing M. van der Meer (Vorming en Toerusting)
 04 nov  16.00

 Opening tentoonstelling museum Appingedam 

 19 nov  15.30 

 Orgelconcert i.s.m. Toonkunstkoor Delfzijl

 26 nov  19.00  Evensong - PG Appingedam  m.m.v. Northern Chorises o.l.v. Henk de Vries
     
 17 dec  15.00 

Weihnachts-Oratorium – Johann Sebastian Bach
Luthers Bach Ensemble o.l.v. Tijmen Bronda

Weihnachts Oratorium Lutherse Bach Academie 16 en 17 december 2017  Hoera voor het kerstkind! 
Je zou het Weihnachtsoratorium van Bach het vrolijke broertje van de Passies kunnen noemen.
Iedereen is blij dat het Kerstkind gekomen is en we maken een vreugdedansje rond de kribbe.  
- lees meer in persbericht

entree:
Der Aa-kerk Groningen
 €25 | €20 vriend | €35 eerste rang
Nicolaikerk Appingedam €25 | €20 vriend 

 23 dec  19.30            

 Kerstconcert ‘Voices’