Verhuur tarieven

 

Tarievenoverzicht huur per dagdeel
Franse School en Nicolaïkerk  

Huurprijzen en buffettarieven (op aanvraag) zijn zonder BTW-heffing

 Nicolaïkerk

01-01-2021
         -
31-12-2021

 Mei - September  €   399
 Oktober - November & Maart - April  €   479
 December - Februari   €   590
 Koororgel, zonder organist  €    80
 Vleugel  €  225
 Beamer + scherm      €   80
 Podium incl. opbouw  €  651
 Podiumtafel / stuk €     13
 Gebruik Hinszorgel en organist   in overleg
   

Franse School

01-01-2021
         -
31-12-2021

Zaal 1 €  39
Zaal 2 €  39
Zaal 3  €  78
Zaal 4 €  91
Zaal 1+2 €  66
Zaal 2+3 €  97
Zaal 1+2+3 €  130
 Beamer €   25

Korting mits gereserveerd

voor 1 januari van enig kalenderjaar
(op aanvraag bij verhuurder)

 

4 - 8 x per jaar

 
9 - 14x per jaar  
15 - 24x per jaar  
25 x of vaker per jaar  

 

 Buffettarieven zonder BTW, op aanvraag bij verhuurder