Contact

Wijkstraat 32, 9901 AJ Appingedam (dit adres niet als postadres gebruiken s.v.p.)

De Nicolaïkerk te Appingedam is, naast het gebruik voor de zondagse eredienst door de Protestantse Gemeente Appingedam, geschikt voor het houden van:

  • Bijzondere erediensten
  • Concerten
  • Tentoonstellingen
  • Lezingen
  • Recepties

De kerk beschikt over maximaal 720 zitplaatsen - voor concerten is dit inclusief koor en/of orkest.

Voor inlichtingen over huur en reservering van de kerk kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters:

Contactpersoon:

mw. G.A. Kolk - Scheltens
0596 - 623313
verhuur@nicolaikerk-appingedam.nl

Correspondentie verhuur kerkgebouw:

College van Kerkrentmeesters PGA,
t.a.v. Verhuur Nicolaïkerk, mw. G. Kolk-Scheltens
Postbus 131
9900 AC Appingedam

Contactformulier