Contact

Wijkstraat 32, 9901 AJ Appingedam

De Nicolaïkerk te Appingedam is, naast het gebruik voor de zondagse eredienst door de Protestantse Gemeente Appingedam, geschikt voor het houden van:

  • Bijzondere erediensten
  • Concerten
  • Tentoonstellingen
  • Lezingen
  • Recepties

De kerk beschikt over maximaal 720 zitplaatsen - voor concerten is dit inclusief koor en/of orkest.

Voor inlichtingen over huur en reservering van de kerk kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters:

Contactpersoon:

mw. G.A. Kolk - Scheltens
0596 - 623313
verhuur@nicolaikerk-appingedam.nl

Correspondentie verhuur kerkgebouw:

College van Kerkrentmeesters PGA,
t.a.v. Verhuur Nicolaïkerk, mw. G. Kolk-Scheltens
Wijkstraat 32,
9901 AJ Appingedam

Contactformulier